PRIVACYVERKLARING QUIST

QUIST respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de GDPR (General Data Protection Regulation).

 • Met welk doel verwerkt QUIST gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

  Op welke rechtsgronden verwerkt QUIST gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens om de volgende rechtsgronden:
  - het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst;
  - een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij en/of
  - de toestemming van een relatie indien er sprake is van verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

  Met welke externe partijen deelt QUIST gegevens?

  Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan een externe partij indien nodig voor de bedrijfsvoering. De externe partij mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van betreffende dienst. Betreffende externe partijen hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst inclusief geheimhoudingsclausule getekend. Deze externe partijen zijn op te vragen via info@quistleadinghumans.nl.

  Waar slaat QUIST gegevens op?

  Wij slaan persoonsgegevens op in verschillende applicaties die voldoen aan de eisen van de AVG/GDPR.

  Hoe lang bewaart QUIST gegevens?

  Wij bewaren persoonsgegevens tot en met de afsluiting van een coaching- of zelfevaluatie proces. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. Ten behoeve van de bedrijfsvoering van QUIST kunnen enkele persoonsgegevens bewaard blijven.

  Recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht

  Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze relaties. Te allen tijde is het voor onze relaties mogelijk om via info@quistleadinghumans.nl de eigen persoonsgegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen.
  Onze relaties hebben het recht om de door hen aan ons verstrekte persoonlijke gegevens die wij met hun toestemming verwerken in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Zij kan die gegevens dan, indien gewenst, naar een ander systeem overdragen.

 • Vragen en/of klachten

  Vragen, opmerkingen of klachten over het QUIST privacy statement, de manier waarop QUIST gegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunt u per e-mail kenbaar maken via info@quistleadinghumans.nl.
  Klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop wij gegevens gebruiken of hoe wij op privacy gerelateerde vragen reageren kunt u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  www.quistleadinghumans.nl

  Via www.quistleadinghumans.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en cookies geplaatst ten behoeve van statistische analyses en optimalisatie van de werking van de website. De bezoekgegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  Google Analytics

  QUIST maakt gebruik van Google Analytics ten behoeve van statistische analyses. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen en aan QUIST verstrekt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. QUIST heeft hier geen invloed op.

  Sociale netwerken en QUIST

  Onze website geeft de mogelijkheid om pagina’s te promoten of te delen via LinkedIn en WhatsApp. Zodra u via www.quistleadinghumans.nl op de website van LinkedIn en WhatsApp terecht komt is de privacyverklaring van LinkedIn en WhatsApp van toepassing.

  Aanpassingen privacy statement

  Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

  Amsterdam, 17 mei 2018