Onze raad functioneert prima

Deze bundel, gevuld met ervaringen uit de evaluatie van besturen en toezichthouders hebben wij onlangs gepubliceerd. Een kritische externe evaluatie van Raden van Commissarissen blijkt nodig. De bundel is herkenbaar, verhelderend en biedt inspiratie voor een frisse blik op het bestuur.