Op zoek naar de Human Leader

‘Wie in deze zaal denkt dat hij of zij een Human Leader is?’ Met deze woorden opende Harry van Dorenmalen, oud-CEO bij IBM het door ons georganiseerde seminar ‘De Human Leader’ op 14 november jl. Ruim de helft van de circa 100 aanwezigen stak, al dan niet aarzelend, een hand op. Terecht? Dat zou later blijken. Als key-note speaker nam Van Dorenmalen de zaal vervolgens mee langs verschillende soorten leiders.