Regelzucht en creativiteit

In een eerlijker wereld geven opvoeders, leraren, werkgevers en politici een helder beeld van wat wij van onze kinderen en werknemers verwachten. Creativiteit blijkt essentieel te zijn: moedig het dan openlijk aan!

 • Blog 19 07 2016

  Regelfetisjisme
  Onze maatschappij is georganiseerd tot in de kleinste details. Wij zijn er dol op alles in regels en protocollen te vatten. Dat begint op de basisschool – en gaat vervolgens nooit meer over. Omdat bijna alle onderwijzers vrouw zijn is het onderwijs logischerwijs gefeminiseerd. Meisjes zijn - door miljoenen jaren evolutie bepaald - eerder volwassen en stabiel. Jongetjes schieten tot hun ca 22e alle kanten uit. Daar is in het onderwijs weinig ruimte en begrip voor. Gedrag, maar ook leerprestaties worden langs de feminiene lat gelegd: “wat hadden wij ook weer afgesproken”( tegen een klierend jongetje) of: “onvoldoende, want niet binnen de opgelegde kaders” (bij een vlot geschreven betoog of opstel).

  Ernstig manifesteert ook ons regelfetisjisme zich bij rampen en calamiteiten. Altijd komt er een commissie die moet onderzoeken “hoe dit heeft kunnen gebeuren”. Implicerend dat bij correct volgen van de afgesproken procedures de calamiteit níet zou zijn opgetreden.
  Waarom kunnen wij toch niet accepteren dat sommige dingen nu eenmaal fout gaan? Door een opeenstapeling van kleine elementen en pech. Het lijkt wel of wij denken dat je door goed plannen en regelen alle onheil kunt afweren.De overheid lijkt ons voor te spiegelen dat wij, door precies een uitgestippeld pad van opleiding en carrièrestappen te volgen, ieder precies in ons voorbestemde vakje terecht zullen komen. Ieder zijn diploma, ieder in zijn vakje.

  In het echt verlopen grillig
  Dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Later na het van het voltooien (of niet!) van onze opleiding komen wij er in het werkend leven achter, dat carrières (net zomin als levens, economieën of de winstontwikkeling) te plannen zijn. Dat de beste resultaten soms bereikt worden door een gelukkig toeval. Of door een plotselinge ingeving, een gewiekste interventie, een irrationele verandering van plan.Het is nog veel erger. Het volgen van het plan, het uitgestippelde pad, wordt in het echte leven bestraft, niet beloond. Wie netjes alles doet zoals de baas het had verwacht eindigt in de grauwe middelmaat. Beloond wordt degene die - zijn bevoegdheden te buiten gaand - een grote order binnensleept. Klanten aan zich weet te binden met tact en charme.
  Beloond worden de avontuurlijke durfals, de creatieve geesten die op intuïtie handelden, hard werkten en hun doel najoegen. Veel verdienden en succes oogsten. Buien de lijntjes kleurend.

  De ondernemers blijken opeens helden te zijn
  De hoogsten in den lande erkennen dit. Luidkeels zingen onze politici de lof van ondernemerschap: ons vroeger verguisde maar nu bewierookte MKB. Dáár worden de innovaties bedacht en geïmplementeerd, dáár wordt de werkgelegenheid gecreëerd, gebouwd aan de wereld van de toekomst. De helden zijn de ondernemers! Precies de klierende jongetjes van vroeger, de buiten de lijntjes kleurders die zich niet aan het plan hielden. Die nu met grote vasthoudendheid en doelgerichtheid hun onderneming groot gemaakt hebben. En – niet geheel toevallig of irrelevant – ook veelal veel meer verdienen.

  De nieuwe tweedeling
  Desondanks volharden wij erin de massa op te leiden voor middelmatigheid. Hoe oneerlijk kan de wereld zijn! Wie de regels volgt wordt gestraft, en wie ze overtreedt is een held. Dit is de nieuwe tweedeling in de maatschappij: die tussen de brave, risicomijdende en uiteindelijk kansloze diploma- en carrièrebouwers en de moeizaam opgroeiende, vrolijke avonturiers die rijkdom en succes op hun pad vinden. Is dit de wereld die de lucky generation van de baby boomers aan haar kinderen nalaat?

  Helderheid over risico’s en kansen
  Wij moeten werken aan een eerlijker wereld. Waar kinderen worden uitgedaagd om wél buiten gebaande paden te gaan, waar duidelijk is welke kansen en bedreigingen het volgen van een creatief, ondernemend pad biedt. En welke kansen en bedreigingen horen bij het volgen van de regels, het mijden van risico’s. Zodat er eerlijke, duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt.

  Geschreven op LinkedIn door Jan Quist


   

  Alle blogs


  05 12 2018   Brakman voelt zich thuis bij QUIST
  18 04 2018   Leider moet eigen kracht èn beperkingen kennen
  08 03 2018   Waarom kwetsbaarheid je een krachtige leider maakt
  12 12 2017   Neem je huis mee naar je werk!
  29 11 2017   Hoe je als persoon boven je prestaties uitstijgt
  28 11 2017   Met deze drie vragen vind je je signatuur als leider
  22 11 2017   Hoe je als leider winst met waarde combineert
  21 11 2017   Je bent meer dan je functie
  31 10 2017   Een nieuwe herfst, een nieuw kabinet
  14 09 2017   Veranderen
  19 07 2017   Een nieuw perspectief op ouder worden
  03 07 2017   Het keuren van vlees
  26 06 2017   Rollenspel
  19 06 2017   Het ondergeschoven kind
  12 06 2017   Last en ruggespraak
  06 06 2017   Tijd en Jolijt
  29 05 2017   Onder ons(jes)
  22 05 2017   De Maalstroom der Dingen
  11 05 2017   DE (M/V) MET DE HAMER
  10 05 2017   MOED MOET
  09 05 2017   (VER)HOUDINGEN
  10 04 2017   Noodzakelijke en logische zelfprofilering
  20 02 2017   Vroeger was alles beter - of niet?
  16 01 2017   Hoe krijgen wij de leiders die wij willen?
  08 12 2016   Sterk LinkedIn profiel: een must
  15 09 2016   Een sollicitatiegesprek op niveau
  19 07 2016   Regelzucht en creativiteit
  04 07 2016   Een CV om te zoenen
  16 06 2016   Uit je comfort zone op je 62e