Het keuren van vlees

‘Onze raad functioneert prima,’ horen wij vaak als wij met een organisatie nut en noodzaak bespreken van ondersteuning bij zelfevaluatie. ‘Wij hebben dat vorig jaar zelf nog met elkaar geconstateerd!’ Maar hoe geloofwaardig is dit?