Rollenspel

In de zelfevaluatie van bestuur of de raad vormt de rol van en de relatie met de directie een belangrijk element. Aan het vaststellen van ieders rol en verantwoordelijkheden wordt (te) weinig aandacht besteed.