Last en ruggespraak

Bestuursleden of toezichthouders worden niet zelden benoemd op voordracht van een lid, aandeelhouder of OR. De wet wijst op het belang van de vennootschap én de met haar verbonden onderneming. Dat kan spanning oproepen.