DE (M/V) MET DE HAMER

‘The chairman makes or breaks the board’, is de titel van een boek over de positie en rol van de voorzitter. De rol van de voorzitter is inderdaad belangrijk. Sterker nog, ze is bepalend. In positieve en negatieve zin.