(VER)HOUDINGEN

Menselijke (ver)houdingen hebben grote invloed op het functioneren van bestuur en raad. Toch wordt het fenomeen board dynamics vaak niet erkend.