EXECUTIVE COACHING

Als executive, bestuurder, partner of key manager staat u er alleen voor. Te midden van de dagelijkse druk van het werk is er vaak onvoldoende aandacht voor belangrijke kwesties van een andere orde. Verloopt uw leven in de juiste richting? Geeft uw werk u nog voldoening? Functioneert u naar uw beste kunnen?

 • Het kan zijn dat u het plezier in uw werk verliest of minder effectief bent, omdat dit soort vragen en onzekerheid blijven knagen. Ook al heeft u voldoende erkenning en succes, een begin van twijfel kan elk succes ondergraven. Of misschien bent u beland op een nieuw niveau in de organisatie, waar andere ongeschreven regels gelden en ander gedrag vereist is. Het niet voldoen aan die onuitgesproken eisen kan ruis en op den duur conflicten veroorzaken.

  In alle gevallen geldt dat uw werkgever veel in u heeft geïnvesteerd en u optimaal wil laten functioneren. Bent u in staat om uw functioneren op niveau (terug) te brengen en is dit wat u wilt? Weet u wel wat u wilt? Een luisterend oor van een ervaringsdeskundige biedt in dergelijke gevallen houvast.

  Quist Leading Humans biedt meer dan dat: een doelgericht traject om helderheid te brengen in existentiële én praktische vragen. Een inspirerend en professioneel klankbord helpt een leidraad te ontwikkelen, waarmee u met hernieuwd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen de te volgen koers bepaalt. U weet weer wat u wilt.

 • Elke executive heeft zijn eigen behoeften. Wij ontwerpen onze coachingstrajecten dan ook altijd op maat.

  KENMERKEN GEMIDDELD EXECUTIVE COACHINGSTRAJECT:

  ‣ performance gericht, aan de hand van concrete doelen
  ‣ focus op de praktijk, maar soms komen levens- en carrièrevragen aan de orde
  ‣ gemiddeld 8 gesprekken, duur 6 maanden
  ‣ soms is verlenging met eenzelfde periode wenselijk
  ‣ na intake koppeling aan een van de QEC coaches

  Executive Coaching is een nuttig instrument om in te zetten in een groot aantal situaties waar de bestuurder, senior executive, partner, key manager zich in zijn carrière voor gesteld ziet. Zie voor voorbeelden onze brochure Executive Coaching.

  INTAKE

  Wanneer u telefonisch of per mail met ons contact opneemt, wordt u binnen enkele uren teruggebeld door:

 • QUIST executive coach Pamela Boumeester

  Pamela Boumeester

 • QUIST executive coach Jan Berent Heukensfeldt Jansen

  Jan Berent Heukensfeldt Jansen

 • Jan Quist

  Jan Quist

 • Eén van deze drie zal uw gesprekspartner zijn in het kennismakingsgesprek, dat wij graag zo spoedig mogelijk met u willen hebben. Telefonisch kan alvast de situatie cq de vraagstelling kort worden verkend.

 • Download

  Leaflet Executive Coaching