BOARD EVALUATION

Een goed functionerende Raad van Bestuur (RvB) of Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT) kan een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvolle organisatie. Ook als u zelf denkt dat uw raad goed functioneert, blijkt er altijd ruimte voor verbetering. Bovendien vragen nieuwe maatschappelijke eisen en gewijzigde wet- en regelgeving om professionalisering van het toezicht. QUIST is hierin gespecialiseerd.

Het is altijd lastig om op geloofwaardige wijze je eigen functioneren te evalueren. QUIST kijkt objectief naar verhoudingen en processen. Zij coacht ook teams. De toon van de top begint in de top.

 • Onze aanpak

  Onze evaluatiemethode is gestoeld op de drie eenheid hoofd, hart, buik. Het hoofd staat voor de ratio, het hart voor het gevoel, de buik voor het geweten. De aanpak resulteert in een even zakelijke als menselijke kijk op het functioneren van het individu en de groep.

  1. Fact finding

  Samen met assessmentbureau Lagerweij & Partners hebben wij een uitgekiende vragenlijst ontwikkeld waarin alle elementen van het besturen aan de orde komen.

  2. Individuele gesprekken

  Tijdens individuele gesprekken met alle direct betrokkenen: leden

 • van de RvC en RvB en eventuele staffunctionarissen, bespreken we de bevindingen uit de vragenlijst.

  3. Feedback

  De kern van de evaluatie bestaat uit een feedbackgesprek met de voorzitter van de Raad. Dit kan op verzoek een collectief gesprek worden met de leden van de RvC en (eventueel later) van de RvB.

  4. Rapportage

  We vatten onze bevindingen en adviezen in een rapport samen. Deze samenvatting is onderwerp van een collectief gesprek met de Raad. Begeleiding van QUIST bij de implementatie ervan, hoort niet bij de Board Evaluation.

  5. Duur

  De Board Evaluation neemt ongeveer twee maanden in beslag.

  We hebben besturen en raden begeleid van (beursgenoteerde) ondernemingen en not for profit organisaties.

  Downloads

  Leaflet Board Evaluation
  QUIST Board Survey: Topklinische zorg verdient beter
  Toezicht verdient beter